Recent Signups

Nyheter

thumb
Oslo Prides ærespris for 2016 ble tildelt Nye Pluss’ daglige leder Kim Fangen for sitt arbeid gjennom Nye Pluss, tidligere Pasientrådet, med å styrke hivpositives situasjon og gi mennesker med hiv en tydeligere stemme og økt medvirkning.   Frydprisen for 2016 gi...
thumb
Nye Pluss' årsmøte 16. april sendte en oppfordring til regjeringen Solberg og helseminister Bent Høie om å følge opp Høyres tidligere landsmøtevedtak om å avkriminalisere mennesker med hiv.   Årsmøtet vedtok dessuten å &l...
thumb
Lørdag 16. april 2016 arrangerer Nye Pluss sin femte generalforsamling. Du er velkommen til Aksepts lokaler i Oslo med spennende dagsorden og gratis middag.   Årsmøtet i Nye Pluss – hivpositives landsforening skal blant annet velge nytt styre og behandle innkomne for...
thumb
- Jeg føler meg ydmyk, beæret og takknemlig. Det sier Paula Simonsen, som nylig ble valgt inn i ledergruppen i IIWGHA (Internasjonal Urfolks Arbeidsgruppe for HIV og AIDS).   IIWGHA International Indigenous Working Group on HIV and AIDS hadde sitt første uformelle m&oslas...
thumb
Dels ved hjelp av en norm for rask behandling, dels ved systematisk bruk av PrEP har San Fransisco redusert antallet nye hivinfeksjoner med nesten 20 % på bare ett år. Smittetallene har aldri vært så lave siden hivepidemien startet i San Fransisco på begynnelsen av 80-t...
thumb
Daglig leder Kim Fangen i Nye Pluss er tildelt årets Pluss-pris. Fangen har vært sentral i norsk hivforebygging og i arbeidet for å bedre hivpositives levekår i Norge i mer enn ti år.     Da Kim Fangen sammen med et titalls andre mennesker med hiv tok initi...
thumb
Representanter fra 43 organisasjoner og institusjoner fra 13 europeiske land, deriblant Nye Pluss, ber på Verdens aidsdag legemiddelfirmaet Gilead Sciences om å redusere sine priser på hiv-medisiner.     I Europa smittes daglig 373 mennesker med hiv. Hivorganisasjoner ...
thumb
Farmasøyt Merete Klausen, velkjent for sitt mangeårige engasjement for mennesker med hiv, ble nylig tildelt den høyeste utmerkelsen innen norsk farmasi, ordenen Crux venenifer.   Merete Klausen fikk ordenen for lang og tro tjeneste overfor hivpositive og ordenen ble delt u...
thumb
Tirsdag 1. desember markeres Verdens Aidsdag over hele landet. For første gang blir dagen også markert i Sápmi.    KARASJOK Kl.12:30 - 15.00 på Samisk videregående skole, Karasjok. Seminar. Sametingsråd Henrik Olsen åpner og avslutter program...
thumb
Som det første landet med et offentlig finansiert og sentralisert helsevesen med full refusjon begynner Frankrike med PrEP-behandling til risikogrupper fra desember, annonserte helseminister Marisol Touraine nylig. – Start nå Høie, oppfordrer Nye Pluss.     Ame...
thumb
Nye Pluss deltok på åpningen av Linda-klinikken, en pasientstyrt klinikk for seksuelt overførbare sykdommer mot den russiske grensen i Estland. – Målet er å behandle 500 hivpasienter med effektive ARV-medisiner, sier klinikkens ledelse.     Sammen me...
thumb
For første gang i historien var representanter for Sametinget til stede på en hivkonferanse. - Dette er et gjennombrudd for samer som lever med hiv. Det sier Paula Simonsen, talsperson for nettverket Sámi+.   Sámi+Sámi+ er et uavhengig og frittstående n...
thumb
Et av gruppetemaene på HIV15 er at det i dag er mulig å ta en daglig tablett for å hindre at du smittes med hiv, såkalt PrEP-behandling. Etter visse, strenge kriterier kan slike medisiner også gis i Norge. I et voksende antall land tilbys allerede en slik daglig pille t...
thumb
Kvinnenettverket samles igjen på HIV15. Nettverket har eksistert i et par år og har samlet kvinner fra hele landet ved flere anledninger.     Siste samling av nettverksjentene i Nye Pluss var i juni i Trondheim. Hanne Børke-Fykse fra Abbevie hadde foredrag om nettverk...
thumb
Kronprinsesse Mette-Marit vil delta på HIV15, melder Slottet. – Jeg synes det arbeidet Nye Pluss har påbegynt for dem som lever med hiv er viktig for oss her hjemme, sa kronprinsessen i et intervju vi gjorde med henne tidligere.     Kronprinsesse Mette-Marit har i fler...
thumb
Norges ubestridte «homodronning» siden midten av 60-tallet, Kim Friele (80), vil delta ved HIV15. – Dette er en viktig konferanse, for det er på høy tid vi i Norge får ned våre voksende smittetall og tar bedre vare på dem som lever med hiv, sier ...
thumb
På HIV15 vil tre som selv har opplevd å sitte på mottak – Hagos, Fidelia og Mariann – fortelle om et Nye Pluss-prosjekt overfor beboerne på ulike mottakssentre som de selv har utformet og deltatt i. Hensikten er å informere om hiv, bygge trygge nettverk for ...
thumb
Ett av de kanskje viktigste punktene på den nasjonale hivkonferansen HIV15 er unge med hiv. En årsak til det er at yngre mennesker med hiv ser ut til å ha større problemer enn voksne og eldre med å skaffe seg nettverk der de i trygghet kan være seg selv som hivpo...
thumb
Vaksinen for de vanligste influensavirusene i år har nå kommet. Som hivpositiv er du anbefalt av Folkehelseinstituttet å ta influensavaksine hver høst. Har du hiv får du årets vaksine til redusert pris hos din fastlege, og på din infeksjonsmedisinske avdeli...
thumb
Den nasjonale hiv-konferansen i år, HIV15, er noe endret i innhold. De viktigste endringene er Aksepts prosjektmedarbeider Stian Fjerdingen som forteller om sine inntrykk fra Ungegruppen i Danmark og deres ca 50 unge hivpositive der de som brukere gjennom eget nettverksarbeid og egne samlinger...
thumb
– Interessant og lærerikt, sier daglig leder Kim Fangen fra Nye Pluss. Fangen inviterte nylig sammen med overlege Ole Rysstad ved Sørlandet sykehus til en PrEP-konferanse med H-team i Amsterdam, med deltakere fra det norske hivfeltet.   H-team er en sammenslutning av pasien...
thumb
HIV15 - nasjonal konferanse for hivpositive, pårørende og helsearbeidere. Ny kunnskap – positiv endring   For: Kunnskapsheving, ansvarliggjøring og normalisering  Mot: Negativ særbehandling, smittefrykt, stigmatisering, diskriminering og kri...
thumb
Årets nasjonale hivkonferanse arrangeres i Oslo i et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus HF og Nye Pluss. – Vi ønsker hivpositive og helsepersonell fra hele landet velkommen, sier Nye Pluss’ daglige leder Kim Fangen.   De to foregående konferansene i ...
thumb
Hivpositive stemmer stilnet i norsk offentlighet for noen år siden. Forlaget Press har utgitt boka «Våre stemmer» for å bryte tausheten rundt hiv. Boka kan du kjøpe her.     Går du til http://www.fpress.no/index.php?ID=Bok&ID2=526 kan du k...
thumb
- Det har vært en lang prosess, men nå er boka vår endelig klar, sier en fornøyd Kim Fangen, daglig leder i Nye Pluss. - Vi har møtt på noen hindere underveis, særlig i forhold til det å skaffe penger, men resultatet har blitt en vakker bok med sterk...
thumb
Den amerikanske hivmedisinske forening (HIVMA) og Foreningen for infeksjonssykdommer (IDSA) anbefaler å fjerne all kriminalisering av mennesker med hiv.     De to organisasjonene viser i en uttalelse til at det amerikanske senteret for sykdomskontroll (CDC) og det amerikanske just...
thumb
107 menn som har sex med menn (msm) ble hivsmittet i 2014, flere enn noensinne, melder Folkehelseinstituttet. Økningen kommer blant msm med ikke-norsk bakgrunn. – Vi deler Folkehelseinstituttets oppfatning om at forebyggende arbeid blant msm må styrkes, sier daglig leder i Nye Plu...
thumb
Den største årlige forskningskonferansen om hiv, CROI, slår i disse dager fast at hivmedisiner overfor hivnegative i risiko er kommet for å bli. Ingen annen forebygging er mer effektiv, viser to store studier uavhengig av hverandre.     Begge studiene, båd...
thumb
Europarådets kommisjon mot rasisme og intoleranse (ECRI) avga nylig sin landrapport for Norge. Rapporten omhandler store deler av hvordan norske myndigheter og sivilsamfunn opptrer overfor mennesker med ulik minoritetsbakgrunn.     Rapporten advarer også norske myndigheter m...
thumb
Årsmøtet i Nye Pluss vedtok å ansette en daglig leder, valgte flere nye styremedlemmer og reviderte arbeidsprogrammet for fire nye år.     Etter bare litt mer enn to års eksistens, har allerede Nye Pluss blitt såpass styrket at det er behov for &arin...